Protištekacie obojky

Odnaučení štěkání

Štěkot je normální psí dorozumívací prostředek. Občas se ale změní v obtěžující zlozvyk, který je potřeba usměrnit. Povely „neštěkej“ nebo „ticho“ by proto měly být základem výcviku. Pokud však pes povely ignoruje, jsou účinným řešením protištěkací obojky. Pomáhají psa odnaučit nevhodnému chování (štěkání o samotě, vytí z nudy, nebo z vynucování pozornosti). Zároveň budují důvěru mezi vámi a vaším psem.

Funkce obojku

Protištěkací obojek reaguje vždy, když se pes rozštěká a nahrazují tak váš povel. Obojky nejsou jen proti štěkání, ale také proti vytí. Jakmile pes začne štěkat nebo výt, vyšle obojek slabé upozornění zvukovým signálem, nebo vibrací. Signály se postupně vždy o jednu úroveň zvýší. Tuto souslednost pes rychle pochopí a naučí se utišit již při prvním stupni upozornění.