Husacie krky sú tvrdšie mäsom obalené kosti. Sú vhodné na skrmovanie pre psy, ktoré už s kosťami majú skúsenosti. Husacie mäso patrí medzi k tučnejším druhom mäsa. Obsahuje 12% bielkovín a cca 17-20% tuku.