Podmienky poskytovania slu┼żby sprostredkovania prostredn├şctvom str├ínky barfer.sk


Podnikate─ż: SKALINDAM s.r.o., so s├şdlom: Moyzesova 4/A, Pezinok 902 01, Slovensk├í republika, Slovensk├í republika, I─îO: 46 630 155, spolo─Źnos┼ą zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź.: 99412/B, ┬áza ├║─Źelom podrobnej┼íej ├║pravy pr├ív a┬ápovinnost├ş os├┤b v┬ás├║vislosti s┬ápredajom a┬ák├║pou Tovaru prostredn├şctvom Str├ínky ako aj v┬ás├║vislosti s┬áposkytovan├şm a u┼ż├şvan├şm Doplnkov├Żch slu┼żieb s├║visiacich s┬ák├║pou a┬ápredajom Tovaru prostredn├şctvom Str├ínky.

 

Článok I

Z├íkladn├ę pojmy

 

 1. ÔÇ×PodmienkyÔÇť rozumej├║ sa tieto Podmienky poskytovania Slu┼żby Sprostredkovania, ktor├ę upravuj├║ pr├íva a┬ápovinnosti Prev├ídzkovate─ża a┬áObjedn├ívate─ża pri poskytovan├ş Slu┼żby Sprostredkovania, pri─Źom Podmienky s├║ zverejnen├ę a┬ádostupn├ę v┬áelektronickej forme na Str├ínke;
 2. ÔÇ×Prev├ídzkovate─żÔÇť sa rozumie podnikate─ż ROYAL health s. r. o., so s├şdlom: I─żju┼íinova 1030/6 851 01 Bratislava – mestsk├í ─Źas┼ą Petr┼żalka, Slovensk├í republika, Slovensk├í republika, I─îO: 46 630 155, spolo─Źnos┼ą zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź.: 99412/B; telef├│nne ─Ź├şslo: +421904179851, e-mailov├í adresa: obchod@barfer.sk, kontaktn├í osoba: Benedikt Prokop.
 3. ÔÇ×Slu┼żba SprostredkovaniaÔÇť sa rozumie ─Źinnos┼ą Prev├ídzkovate─ża, vykon├ívan├í pre Objedn├ívate─ża smeruj├║ca k┬áuzatvoreniu K├║pnej zmluvy, pr├şpadne Zmluvy o┬áposkytnut├ş Doplnkovej slu┼żby medzi Objedn├ívate─żom a┬áPoskytovate─żom;
 4. ÔÇ×ZmluvaÔÇť sa rozumie zmluva uzatvoren├í na z├íklade riadneho pou┼żitia Aplik├ície Objedn├ívate─żom, na z├íklade ktorej sa Prev├ídzkovate─ż zav├Ązuje bezodplatne poskytn├║┼ą Objedn├ívate─żovi Slu┼żbu Sprostredkovania v┬ázmysle ustanoven├ş t├Żchto Podmienok; Potvrdenie o┬áriadnom pou┼żit├ş Aplik├ície je ulo┼żen├ę u┬áPrev├ídzkovate─ża.┬á
 5. ÔÇ×Poskytovate─żÔÇť rozumie sa n├şm osoba, ktor├í pred├íva Tovar a┬áDoplnkov├ę slu┼żby pon├║kan├Ż na Str├ínke; Zoznam Poskytovate─żov je zverejnen├Ż na Str├ínke.
 6. ÔÇ×Objedn├ívate─żÔÇť alebo ÔÇ×Z├íujemcaÔÇť┬á sa rozumie fyzick├í osoba, alebo pr├ívnick├í osoba vr├ítane Objedn├ívate─ża ÔÇô spotrebite─ża a┬áObjedn├ívate─ża – podnikate─ża v┬ázmysle ├║─Źinn├Żch pr├ívnych predpisov na ├║zem├ş Slovenskej republiky, ktor├í m├í z├íujem o┬áuzatvorenie K├║pnej zmluvy a/alebo Zmluvy o┬áposkytnut├ş Doplnkov├Żch slu┼żieb;
 7. ÔÇ×Objedn├ívate─ż – spotrebite─żÔÇť┬á sa rozumie fyzick├í osoba ÔÇô spotrebite─ż, v┬ázmysle pr├ívnych predpisov platn├Żch a┬á├║─Źinn├Żch na ├║zem├ş Slovenskej republiky ktor├í m├í z├íujem o┬áuzatvorenie K├║pnej zmluvy a/alebo Zmluvy o┬áposkytnut├ş Doplnkov├Żch slu┼żieb;
 8. ÔÇ×Objedn├ívate─ż ÔÇô podnikate─żÔÇť sa rozumie fyzick├í osoba, alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í nie je spotrebite─żom v┬ázmysle pr├ívnych predpisov platn├Żch a┬á├║─Źinn├Żch na ├║zem├ş Slovenskej republiky, ktor├í m├í z├íujem o┬áuzatvorenie K├║pnej zmluvy a/alebo Zmluvy o┬áposkytnut├ş Doplnkov├Żch slu┼żieb;
 9. ┬áÔÇ×Str├ínkaÔÇť sa rozumie internetov├í str├ínka www.barfer.sk;┬á
 10. ÔÇ×Aplik├íciaÔÇť sa rozumie aplik├ícia on-line n├íkupu Tovaru, ktor├í je dostupn├í na Str├ínke. Prostredn├şctvom Aplik├ície si Objedn├ívate─ż vymieni Tovar pon├║kan├Ż na Str├ínke a┬áuskuto─Źn├ş Objedn├ívku;
 11. ÔÇ×TovarÔÇť sa pre ├║─Źely t├Żchto Podmienok rozumie tovar uveden├Ż v Ponuke na Str├ínke, ktor├Ż pred├ívaj├║ jednotliv├ş Poskytovatelia;┬á┬á
 12. ┬áÔÇ×DovozÔÇť sa rozumie dovoz objednan├ęho Tovaru Poskytovate─żom do Miesta ur─Źenia;
 13. ┬áÔÇ×Doplnkov├í slu┼żbaÔÇť sa pre ├║─Źely t├Żchto Podmienok rozumie slu┼żba Dovozu,
 14. ÔÇ×Miesto ur─ŹeniaÔÇť sa rozumie miesto ur─Źen├ę Objedn├ívate─żom v┬áAplik├ícii v ─Źasti┬áObjedn├ívkov├ęho formul├íra, kde sa m├í uskuto─Źni┼ą Dovoz zak├║pen├ęho Tovaru;
 15. ÔÇ×PonukaÔÇť sa pre ├║─Źely t├Żchto Podmienok rozumie ─Źasovo obmedzen├í inzertn├í ponuka Tovaru zverejnen├í na Str├ínke; Ponuka obsahuje najm├Ą identifika─Źn├ę ├║daje Poskytovate─ża s┬áodkazom na Obchodn├ę podmienky Poskytovate─ża, ┼ípecifik├íciu Tovaru, jednotkov├║ cenu Tovaru, cenu Doplnkovej slu┼żby, d├ítum a ─Źas po─Źas ktorej je Poskytovate─ż viazan├Ż Ponukou;
 16. ÔÇ×Objedn├ívkaÔÇť sa rozumie akcept├ícia Ponuky Objedn├ívate─żom pod─ża t├Żchto Podmienok a to vyplnen├şm a potvrden├şm pravdiv├Żch ├║dajov v Objedn├ívkovom formul├íri Klientom a uskuto─Źnen├şm ─Ćal┼í├şch krokov zo strany Objedn├ívate─ża pod─ża postupu zverejnen├ęho na Str├ínke, pri─Źom tak├í Objedn├ívka predstavuje n├ívrh na uzatvorenie K├║pnej Zmluvy zo strany Objedn├ívate─ża.
 17. ÔÇ×Objedn├ívkov├Ż formul├írÔÇť sa rozumie formul├ír zobrazen├Ż v┬ár├ímci Aplik├ície, do ktor├ęho Objedn├ívate─ż vklad├í ├║daje potrebn├ę na uskuto─Źnenie Objedn├ívky, uzatvorenie a plnenie K├║pnej zmluvy, ─Źi Zmluvy o┬áposkytnut├ş Doplnkov├Żch slu┼żieb.┬á┬á
 18. ÔÇ×K├║pnou zmluvouÔÇť sa pre ├║─Źely t├Żchto Podmienok rozumie zmluva uzatvoren├í na z├íklade akcept├ície Objedn├ívky zo strany Poskytovate─ża v s├║lade s Obchodn├Żmi podmienkami Poskytovate─ża zverejnen├Żmi na Str├ínke, zakladaj├║ca z├ív├Ązkov├Ż vz┼ąah medzi Poskytovate─żom a┬áObjedn├ívate─żom, v zmysle ktor├ęho Poskytovate─ż poskytuje Objedn├ívate─żovi Tovar pod─ża vo─żby Objedn├ívate─ża a┬áObjedn├ívate─ż plat├ş Poskytovate─żovi Odplatu za Tovar;┬á
 19. ┬áÔÇ×Zmluvou o┬áposkytnut├ş Doplnkovej slu┼żbyÔÇť sa pre ├║─Źely t├Żchto Podmienok rozumie Zmluva o┬áposkytnut├ş Doplnkovej slu┼żby Dovozu;

 

Článok II

Slu┼żba Sprostredkovania

 

 1. Prev├ídzkovate─ż prev├ídzkuje Str├ínku a umo┼ż┼łuje Poskytovate─żom, aby pon├║kali svoje Tovary prostredn├şctvom Str├ínky na z├íklade samostatn├ęho zmluvn├ęho vz┼ąahu medzi Prev├ídzkovate─żom a Poskytovate─żom.
 2. Slu┼żbu Sprostredkovania poskytuje Prev├ídzkovate─ż Objedn├ívate─żovi prostredn├şctvom Aplik├ície. Na z├íklade riadneho pou┼żitia Aplik├ície Objedn├ívate─żom a┬áuskuto─Źnen├şm Objedn├ívky vznik├í medzi Prev├ídzkovate─żom a Objedn├ívate─żom Zmluva.
 3. Riadnym pou┼żit├şm Aplik├ície Objedn├ívate─ż zasiela Prev├ídzkovate─żovi n├ívrh na┬áuzatvorenie K├║pnej zmluvy resp. Zmluvy o┬áposkytnut├ş Doplnkov├Żch slu┼żieb s┬áPoskytovate─żom pon├║kaj├║cim Tovar, oh─żadom ktor├ęho Objedn├ívate─ż uskuto─Źnil Objedn├ívku.
 4. Riadnym pou┼żit├şm Aplik├ície Objedn├ívate─żom vznik├í z├ív├Ązok Prev├ídzkovate─ża v┬ázmysle po┼żiadaviek Objedn├ívate─ża oslovi┼ą Poskytovate─ża, v s├║vislosti s┬áktor├ęho Ponukou na str├ínke Objedn├ívate─ż uskuto─Źnil Objedn├ívku, aby v┬ázmysle vlastn├Żch Obchodn├Żch podmienok tohto Poskytovate─ża uzatvoril s┬áObjedn├ívate─żom K├║pnu zmluvu pr├şpadne Zmluvu o┬áposkytnut├ş Doplnkovej slu┼żby.
 5. Z├ív├Ązok Prev├ídzkovate─ża zo Zmluvy je splnen├Ż okamihom zaslania riadne uskuto─Źnenej Objedn├ívky Objedn├ívate─żom Poskytovate─żovi, ktor├ęho Ponuku si Objedn├ívate─ż v┬ár├ímci riadneho pou┼żitia Aplik├ície vymienil a┬áv┬ás├║vislosti s┬áktorou uskuto─Źnil Objedn├ívku.
 6. Slu┼żba Sprostredkovania je poskytovan├í Prev├ídzkovate─żom pre Objedn├ívate─ża bezodplatne.
 7. Riadnym pou┼żit├şm Aplik├ície a┬ápotvrden├şm obozn├ímenia sa s┬át├Żmito Podmienkami nevznik├í medzi Objedn├ívate─żom a┬áPrev├ídzkovate─żom ani medzi Objedn├ívate─żom a┬áPoskytovate─żom K├║pna zmluva ani Zmluva o┬áposkytnut├ş Doplnkovej slu┼żby.
 8. Prev├ídzkovate─ż nepred├íva Tovar a┬áneposkytuje Doplnkov├ę slu┼żby a┬áz┬átoho d├┤vodu nezodpoved├í za kvalitu, akos┼ą, mno┼żstvo, ─Źi vyhotovenie Tovaru ani za kvalitu poskytnutia Doplnkov├Żch slu┼żieb, ktor├ę bud├║ Objedn├ívate─żovi dodan├ę na z├íklade K├║pnej zmluvy, a/alebo Zmluvy o┬áposkytnut├ş Slu┼żby.
 9. Prev├ídzkovate─ż nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą za plnenie povinnost├ş medzi Objedn├ívate─żom a Poskytovate─żom, ani nenesie zodpovednos┼ą za pr├şpadn├║ ┼íkodu vzniknut├║ Objedn├ívate─żovi na z├íklade alebo v s├║vislosti so zmluvn├Żm vz┼ąahom medzi Objedn├ívate─żom a Poskytovate─żom.
 10. Prev├ídzkovate─ż nie je zodpovedn├Ż za nesplnenie svojich povinnost├ş pod─ża t├Żchto Podmienok, ak ich nemohol splni┼ą v d├┤sledku objekt├şvnych okolnost├ş vy┼í┼íej moci. Za okolnosti vylu─Źuj├║ce zodpovednos┼ą sa na ├║─Źely t├Żchto Podmienok pova┼żuj├║ okolnosti, ktor├ę nie s├║ z├ívisl├ę od v├┤le Prev├ídzkovate─ża a Prev├ídzkovate─ż ich nem├┤┼że ovplyvni┼ą.
 11. Prev├ídzkovate─ż nezodpoved├í za ak├║ko─żvek ┼íkodu alebo u┼íl├Ż zisk, ktor├Ż vznikol Objedn├ívate─żovi priamo alebo nepriamo v d├┤sledku┬á
 1. prerušenia fungovania Stránky, 
 2. neopr├ívnen├ęho z├ísahu Objedn├ívate─ża alebo ak├Żchko─żvek tret├şch os├┤b do Str├ínky, pr├şpadne do PIN,┬á
 3. nezlu─Źite─żnosti Str├ínky s koncov├Żm hardv├ęrom alebo softv├ęrom Objedn├ívate─ża, alebo pripojen├şm k internetu,┬á
 4. technick├Żch probl├ęmov, vr├ítane ch├Żb a zlyhania pripojenia Str├ínky.

 

 

Článok III

Postup pou┼żitia Aplik├ície

 

 1. Na Str├ínke sa m├┤┼że Objedn├ívate─ż registrova┼ą prostredn├şctvom samotnej Str├ínky, alebo prostredn├şctvom u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu str├ínky ┬á ┬á ┬áfacebook.com. Pre riadne pou┼żitie Aplik├ície sa registr├ícia na Str├ínke nevy┼żaduje, av┼íak registr├ícia zjednodu┼í├ş proces pou┼żitia Aplik├ície.
 2. Aplik├ícia je pou┼żit├í riadne, ke─Ć si Objedn├ívate─ż v┬ár├ímci Aplik├ície vymieni Ponuku niektor├ęho z┬áPoskytovate─żov a n├ísledne┬ápod─ża postupu zverejnen├ęho na Str├ínke uskuto─Źn├ş Objedn├ívku Tovaru. Po uskuto─Źnen├ş riadnej Objedn├ívky v┬ár├ímci Aplik├ície, Prev├ídzkovate─ż bezodkladne (najnesk├┤r v┼íak nasleduj├║ci de┼ł po uskuto─Źnen├ş Objedn├ívky) zabezpe─Ź├ş doru─Źenie tejto Objedn├ívky Poskytovate─żovi, ktor├ęho Tovar si Objedn├ívate─ż prostredn├şctvom Aplik├ície vymienil a┬áv┬ás├║vislosti s┬áktor├Żm uskuto─Źnil Objedn├ívku. O┬ázaslan├ş Objedn├ívky Poskytovate─żovi za┼íle Prev├ídzkovate─ż na e-mailov├║ adresu Objedn├ívate─ża potvrdenie.
 3. Objedn├ívate─ż si je vedom├Ż, ┼że pre riadne uskuto─Źnenie Slu┼żby Sprostredkovania je potrebn├ę spr├ívne vyplni┼ą v┼íetky ├║daje v┬áAplik├ícii a┬áto predov┼íetk├Żm v┬áObjedn├ívkovom formul├íri ÔÇô riadne pou┼żitie Aplik├ície.
 4. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż v┬áAplik├íci├ş uv├ídza┼ą pravdiv├ę, aktu├ílne a┬á├║plne ├║daje identifikuj├║ce ho ako Objedn├ívate─ża. V┬ápr├şpade, ak Prev├ídzkovate─ż zist├ş, ┼że niektor├Ż ├║daj nie je pravdiv├Ż, vyhradzuje si pr├ívo odst├║pi┼ą od Zmluvy.

 

Článok IV

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 

 

 1. Zmluva je platn├í a┬á├║─Źinn├í odo d┼ła riadneho pou┼żitia Aplik├ície.
 2. Zmluva je ukon─Źen├í jej splnen├şm.
 3. Zmluvu mo┼żno ukon─Źi┼ą dohodou Prev├ídzkovate─ża a┬áObjedn├ívate─ża, alebo odst├║pen├şm pod─ża ustanoven├ş t├Żchto Podmienok a/alebo pod─ża v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov platn├Żch a┬á├║─Źinn├Żch na ├║zem├ş Slovenskej republiky.
 4. Odst├║penie od Zmluvy pod─ża tohto ─Źl├ínku t├Żchto Podmienok je ├║─Źinn├ę v┬áokamihu jeho doru─Źenia druhej strane.┬á
 5. Z├ínikom Zmluvy nezanik├í povinnos┼ą od┼íkodnenia druhej zmluvnej strany za ┼íkodu jej sp├┤soben├║ alebo vzniknut├║┬á a ani nezanik├í pr├ívna ├║─Źinnos┼ą ustanoven├ş tejto Zmluvy, ktor├ę pod─ża svojej povahy maj├║ zosta┼ą zachovan├ę.

 

Odst├║penie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objedn├ívate─żom ÔÇô spotrebite─żom a Prev├ídzkovate─żom

 

 1. Nako─żko bude Slu┼żba Sprostredkovania poskytovan├í najnesk├┤r od nasleduj├║ceho kalend├írneho d┼ła po dni, v┬áktorom bola riadne pou┼żit├í Aplik├ícia, t├íto je poskytovan├í pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie od Zmluvy pod─ża ust. ┬ž 7 ods. 1 z├ík. ─Ź. 102/2014 Z. z. o┬áochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru, alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov┬á pred├ívaj├║ceho (─Ćalej len ÔÇ×z├ík. ─Ź. 102/2014 Z. z.ÔÇť), pri─Źom Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż v┬ás├║lade s┬áust. ┬ž 4 ods. 6 z├ík. ─Ź. 102/2014 Z. z. udelen├şm s├║hlasu so za─Źat├şm poskytovania Slu┼żby Sprostredkovania pred uplynut├şm uvedenej lehoty str├íca po ├║plnom poskytnut├ş Slu┼żby Sprostredkovania pr├ívo na odst├║penie od Zmluvy bez udania d├┤vodu.┬á
 2. Uskuto─Źnen├şm Objedn├ívky Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż ude─żuje Prev├ídzkovate─żovi s├║hlas so za─Źat├şm poskytovania Slu┼żby Sprostredkovania pred uplynut├şm lehoty na odst├║penie pod─ża ust. ┬ž 7 ods. 1 z├íkona ─Ź. 102/2014 a┬áz├írove┼ł potvrdzuje, ┼że bol obozn├ímen├Ż s┬áustanoven├şm bodu 6 tohto ─Źl├ínku t├Żchto Podmienok.
 3. V┬ápr├şpade ak od za─Źatia poskytovania Slu┼żby Sprostredkovania nedo┼ílo k┬ájej ├║pln├ęmu poskytnutiu je Objedn├ívate─ż, ktor├Ż je spotrebite─żom opr├ívnen├Ż aj bez uvedenia d├┤vodu odst├║pi┼ą od Zmluvy do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła riadneho pou┼żitia Aplik├ície.┬á
 4. Objedn├ívate─ż m├┤┼że uplatni┼ą odst├║penie od Zmluvy pod─ża bodu 8 tohto ─Źl├ínku t├Żchto Podmienok u┬áPrev├ídzkovate─ża v listinnej podobe alebo v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi m├┤┼że pou┼żi┼ą formul├ír na odst├║penie od Zmluvy pod─ża prostredn├şctvom jeho doru─Źenia na po┼ítov├║ adresu Prev├ídzkovate─ża. Formul├ír na odst├║penie od zmluvy je zverejnen├Ż na Str├ínke.
 5. Odst├║penie od Zmluvy pod─ża bodu 8 tohto ─Źl├ínku t├Żchto Podmienok je ├║─Źinn├ę v┬áokamihu jeho doru─Źenia Prev├ídzkovate─żovi. Prev├ídzkovate─ż v┬ápr├şpade odst├║penia Objedn├ívate─ża pod─ża bodu 8 tohto ─Źl├ínku t├Żchto Podmienok zru┼í├ş poskytovanie Slu┼żby Sprostredkovania konkr├ętnej objedn├ívky┬á┬á┬á┬á┬á
 6. Strany s├║ si v┬ápr├şpade odst├║penia od Zmluvy povinn├ę vyda┼ą v┼íetko ─Źo si na z├íklade Zmluvy plnili do ┼ítrn├ístich (14) dn├ş odo d┼ła ├║─Źinnosti odst├║penia od Zmluvy.
 7. Pri zmluv├ích medzi Objedn├ívate─żom – spotrebite─żom a┬áPoskytovate─żom odst├║pen├şm od Zmluvy sa Zmluva zru┼íuje od po─Źiatku.

 

Článok V

Zodpovednos┼ą za vady, Reklam├ície

 

 1. Prev├ídzkovate─ż zodpoved├í za vady poskytnutej Slu┼żby Sprostredkovania Objedn├ívate─żovi – spotrebite─żovi pod─ża ustanoven├ş z├ík. ─Ź. 40/1964 Z. z. Ob─Źianskeho z├íkonn├şka (─Ćalej len ÔÇ×Ob─Źiansky z├íkonn├şkÔÇť) poskytnutej Slu┼żby Sprostredkovania Objedn├ívate─żovi ÔÇô podnikate─żovi z├íkonom ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk (─Ćalej len ÔÇ×Obchodn├Ż z├íkonn├şkÔÇť).┬á
 2. Objedn├ívate─ż je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą si reklam├íciu v├íd poskytnutia Slu┼żby Sprostredkovania u Prev├ídzkovate─ża v lehote 10 dn├ş odo d┼ła v├Żskytu vady, a to prostredn├şctvom e-mailu na adrese Prev├ídzkovate─ża uvedenej v┬á─Źl├ínku I┬át├Żchto Podmienok.
 3. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż presne ┼ípecifikova┼ą v ─Źom spo─Ź├şva reklamovan├í vada a z├írove┼ł uvies┼ą ─Źasov├ę obdobie po─Źas ktor├ęho sa vada vyskytla.
 4. Reklam├ícia je opodstatnen├í, ak Slu┼żba Sprostredkovania nebola poskytnut├í v┬ás├║lade s┬át├Żmito Podmienkami v─Źas a riadne.
 5. Prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż doru─Źi┼ą Objedn├ívate─żovi potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície. Ak nie je mo┼żn├ę potvrdenie doru─Źi┼ą ihne─Ć, mus├ş sa doru─Źi┼ą bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície; potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície sa nemus├ş doru─Źova┼ą, ak Objedn├ívate─ż m├í mo┼żnos┼ą preuk├íza┼ą uplatnenie reklam├ície in├Żm sp├┤sobom.
 6. V pr├şpade, ak je reklam├ícia Objedn├ívate─ża opodstatnen├í v┬ás├║lade s┬áods. 3 t├Żchto Podmienok, Prev├ídzkovate─ż op├Ątovne poskytne Objedn├ívate─żovi Slu┼żbu Sprostredkovania, k┬á─Źomu je Objedn├ívate─ż povinn├Ż poskytn├║┼ą Prev├ídzkovate─żovi primeran├║ s├║─Źinnos┼ą.
 7. V pr├şpade, ┼że Objedn├ívate─ż nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm Prev├ídzkovate─ż vybavil jeho reklam├íciu alebo sa domnieva, ┼że Prev├ídzkovate─ż poru┼íil jeho pr├íva, Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na Prev├ídzkovate─ża so ┼żiados┼ąou o n├ípravu. Ak Prev├ídzkovate─ż na ┼żiados┼ą Objedn├ívate─ża – spotrebite─ża pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovie zamietavo alebo na tak├║to ┼żiados┼ą neodpovie v lehote do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania, Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu pod─ża ustanovenia ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (─Ćalej len ako ÔÇ×Z├íkon o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporovÔÇť). Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s Prev├ídzkovate─żom je (i) Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia, ktor├║ je mo┼żn├ę za uveden├Żm ├║─Źelom kontaktova┼ą na adrese ├Üstredn├Ż in┼ípektor├ít SOI, Odbor medzin├írodn├Żch vz┼ąahov a ARS, Prievozsk├í 32, po┼ítov├Ż prie─Źinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írstva Slovenskej republiky (zoznam opr├ívnen├Żch subjektov je dostupn├Ż na str├ínke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pri─Źom Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov sa obr├íti. Mo┼żnos┼ą obr├íti┼ą sa na s├║d t├Żm nie je dotknut├í. Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż m├┤┼że na podanie n├ívrhu na alternat├şvne rie┼íenie svojho spotrebite─żsk├ęho sporu pou┼żi┼ą platformu pre rie┼íenie sporov on-line, ktor├í je dostupn├í na webovej str├ínke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. N├ívrh Objedn├ívate─ża na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu mus├ş v zmysle ┬ž 12 odsek 3 Z├íkona o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov obsahova┼ą:
 1. ┬á meno a priezvisko Objedn├ívate─ża – spotrebite─ża, adresu na doru─Źovanie, elektronick├║ adresu a telefonick├Ż kontakt, ak ich m├í,
 2. ┬á presn├ę ozna─Źenie Prev├ídzkovate─ża,
 3. ┬á ├║pln├Ż a zrozumite─żn├Ż opis rozhoduj├║cich skuto─Źnost├ş,
 4. ┬á ozna─Źenie, ─Źoho sa Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż dom├íha,
 5. ┬á d├ítum, kedy sa Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż obr├ítil na Poskytovate─ża so ┼żiados┼ąou o n├ípravu a inform├íciu, ┼że pokus o vyrie┼íenie sporu priamo s Poskytovate─żom bol bezv├Żsledn├Ż,
 6. ┬á ┬á ┬á vyhl├ísenie o tom, ┼że vo veci nebol zaslan├Ż rovnak├Ż n├ívrh in├ęmu subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov, nerozhodol vo veci s├║d alebo rozhodcovsk├Ż s├║d, vo veci nebola uzavret├í dohoda o medi├ícii ani nebolo vo veci ukon─Źen├ę alternat├şvne rie┼íenie sporu sp├┤sobom pod─ża ┬ž 20 ods. 1 p├şsm. a) a┼ż e) Z├íkona o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov.
 1. N├ívrh Objedn├ívate─ża na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu mo┼żno poda┼ą v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ├║stne do z├ípisnice. Na podanie n├ívrhu m├┤┼że Objedn├ívate─ż – spotrebite─ż vyu┼żi┼ą formul├ír, ktor├ęho vzor je Objedn├ívate─żovi k dispoz├şcii na stiahnutie na Str├ínke a ktor├Ż je dostupn├Ż aj na webovom s├şdle Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a ka┼żd├ęho subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov. K n├ívrhu Objedn├ívate─ż prilo┼ż├ş doklady s├║visiace s predmetom sporu, ktor├ę preukazuj├║ skuto─Źnosti uveden├ę v n├ívrhu.

 

Článok VI

Ochrana osobn├Żch ├║dajov

 

 1. Prev├ídzkovate─ż sprac├║va osobn├ę ├║daje, ktor├ę Objedn├ívate─ż zad├íva do┬áObjedn├ívkov├ęho formul├íra, uveden├ęho na Str├ínke v┬ás├║lade so z├íkonom ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len ÔÇ×z├íkon o ochrane osobn├Żch ├║dajovÔÇť) a┬ás Nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 (─Ćalej len ÔÇ×GDPRÔÇť).
 2. Potrebn├ę inform├ície pre dotknut├║ osobu v┬ás├║lade z├íkonom o┬áochrane osobn├Żch ├║dajov a┬áGDPR s├║ uveden├ę v┬áPravidl├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov Prev├ídzkovate─ża.

 

Článok VII

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 

 1. Komunik├ícia medzi Prev├ídzkovate─żom a Objedn├ívate─żom prebieha v elektronickej forme. Ozn├ímenia Objedn├ívate─ża a Prev├ídzkovate─ża sa pova┼żuj├║ za doru─Źen├ę okamihom obdr┼żania potvrdenia o doru─Źen├ş e-mailu druhej strane.
 2. Org├ín dozoru, ktor├ęmu podlieha ─Źinnos┼ą Prev├ídzkovate─ża je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia so s├şdlom Prievozsk├í 32, 820 07 Bratislava.
 3. Podmienky sa v celom rozsahu spravuj├║ pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v pr├şpade, ak Objedn├ívate─ż nie je ob─Źanom SR, alebo nem├í na ├║zem├ş Slovenskej republiky pobyt.
 4. Vz┼ąahy, ktor├ę Podmienky neupravuj├║ sa riadia pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vz┼ąahu s┬áObjedn├ívate─żom – spotrebite─żom najm├Ą Ob─Źianskym z├íkonn├şkom, z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża v platnom znen├ş a z├íkonom ─Ź. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, z├íkonom z├íkona ─Ź 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho v platnom znen├ş a┬ávo vz┼ąahu s┬áObjedn├ívate─żom ÔÇô podnikate─żom z├íkonom ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk.
 5. Prev├ídzkovate─ż je opr├ívnen├Ż vzh─żadom na zmenu pr├ívnej ├║pravy, zmenu trhovej situ├ície, zmenu obchodnej politiky alebo na z├íklade jeho rozhodnutia zmeni┼ą, doplni┼ą, zru┼íi┼ą alebo nahradi┼ą tieto Podmienky. Prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż zmenu Podmienok s┬áuveden├şm jej platnosti a┬á├║─Źinnosti ozn├ími┼ą Objedn├ívate─żovi a┬áto zverejnen├şm na Str├ínke 30 dn├ş vopred pred d┼łom ├║─Źinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skuto─Źnos┼ąou, ktor├í by vy┼żadovala uzavretie p├şsomn├ęho dodatku k┬áZmluve.
 6. V┬ápr├şpade nes├║hlasu Objedn├ívate─ża so zmenou Podmienok m├í pr├ívo najnesk├┤r v┬áposledn├Ż pracovn├Ż de┼ł pred d┼łom ├║─Źinnosti zmeny Podmienok z┬áuveden├ęho d├┤vodu p├şsomne odst├║pi┼ą od Zmluvy a s├║─Źasne odst├║penie od Zmluvy mus├ş by┼ą najnesk├┤r v┬áposledn├Ż pracovn├Ż de┼ł pred d┼łom ├║─Źinnosti zmeny Podmienok doru─Źen├ę Prev├ídzkovate─żovi, inak pr├ívo Objedn├ívate─ża na odst├║penie od Zmluvy zanik├í. V┬ápr├şpade, ┼że Objedn├ívate─ż riadne a┬áv─Źas v┬ázmysle tohto bodu nevyu┼żije pr├ívo odst├║pi┼ą od Zmluvy, plat├ş, ┼że Objedn├ívate─ż so zmenou Podmienok┬á s├║hlas├ş.┬á
 7. Tieto Podmienky nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą d┼ła 1.1.2020.