Aby bola kŕmna dávka správne nastavená, potrebujeme zistiť tri dôležité informácie. Vek, váhu a do akej kategórie aktivity náš pes spadá. Vek a váha psa je stručná informácia, na ktorú každý majiteľ ihneď pozná odpoveď. Pri otázke aktivity to až tak jednoduché nie je. Aktivitu psa môže ovplyvniť zdravotný stav jedinca, plemenná príslušnosť, ale aj reprodukčný stav. 

Prečo je stanovenie aktivity dôležité?

Vo všeobecnosti psov radíme do troch pohybových levelov a to: aktívny, stredne aktívnypes s nízkou aktivitou. Aktívnosť samotnú každý z nás vníma po svojom. Môže sa nám zdať, že náš psík patrí do levelu aktívneho psa, no v porovnaní so športovým psom, ktorý okrem venčenia a voľného pohybu absolvuje plánované tréningy, len ťažko tvrdiť, že sa naozaj jedná o aktívneho psa. Stupeň zaradenia môže ovplyvniť aj typ aktivity či športu. Pri vytrvalostných aktivitách sa využíva iný zdroj energie, ako pri krátkych (výpalových) rýchlostných športoch. Dôležitosť správneho určenia aktivity tak môže podporiť nie len výkon, ale aj zdravie každého jedinca. Ak aktivitu určíme opačne môžeme značne ovplyvniť výsledky na váhe psa, ktoré môžu ďalej spôsobiť iné zdravotné komplikácie. Mnohí z nás majú problém určiť, do ktorej kategórie náš pes spadá. Preto sa zameriame na vysvetlenie už spomínaných levelov. 

Pes s nízkou aktivitou 

Pes s nízkou aktivitou preferuje spánok. Väčšinu dní teda prespí a pohybuje sa pomalšie. Prechádzky si užíva, ale neprejavuje záujem o dlhé chodenie a preto si aj častejšie ľahne. Veľa ľudí takéto jedince nazve oslovením “gaučák”. Je možné, že aj majiteľ preferuje presne také isté prostredie a tempo. 

Pes so strednou aktivitou 

Jedinci s touto aktivitou sú hraví. Užívajú si aj dlhšie prechádzky, no zároveň vedia oddychovať. V podstate sa dokonale prispôsobia hocijakej aktivite či celodennému leňošeniu. Dalo by sa povedať, že sú to parťáci do každej situácie.

Pes s vysokou aktivitou 

Do poslednej kategórie spadajú psy, ktoré sú tak aktívne, že je pre nich výzvou ostať aspoň chvíľku v kľude. Preferujú rýchlejší pohyb až beh pred obyčajnou chôdzou. Vyhľadávajú hru a pôsobia šťastne celý čas. 

Na to, aby sme správne určili, do ktorej kategórie psík patrí, musíme poznať jeho povahu a dennú rutinu. V neposlednom rade aktivita psa úzko súvisí aj s povahou majiteľa. Pozor, pri zostavovaní jedálnička treba zohľadniť vek či reprodukčný stav vášho psa. Šteniatka potrebujú veľké množstvo energie, takisto suky vo vysokom štádiu gravidity či počas laktácie. Naopak, staré psy už toľko energie nepotrebujú. V takýchto prípadoch je nepostačujúce riadiť sa podľa systému troch levelov aktivít.